Privacyvoorwaarden
OnlyHousekeeping.nl

Bij OnlyHousekeeping.nl hechten we veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyvoorwaarden leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Verzamelde informatie

Wanneer u gebruik maakt van onze website, kunnen we bepaalde persoonlijke gegevens verzamelen, zoals uw naam, contactgegevens en demografische informatie. We verzamelen deze gegevens op een rechtmatige en eerlijke manier, met uw toestemming of indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

Gebruik van informatie

We gebruiken de verzamelde informatie om u de gewenste diensten te leveren en om onze website te verbeteren. Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met betrekking tot uw gebruik van onze diensten, zoals het bevestigen van boekingen of het verstrekken van informatie over onze aanbiedingen en updates.

Gegevensbescherming

We nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of wijziging. We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang als nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, tenzij we wettelijk verplicht zijn om ze langer te bewaren.

Delen van informatie

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derden wanneer dit nodig is om de gewenste diensten te leveren, zoals het doorgeven van uw gegevens aan hotels voor boekingsdoeleinden. We zullen uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of openbaar maken aan derden voor marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Uw rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen het verwerken van uw gegevens of uw toestemming intrekken. Neem contact met ons op via de hieronder vermelde contactgegevens om uw rechten uit te oefenen.

Contactgegevens

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot deze privacyvoorwaarden of de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via:

OnlyHousekeeping.nl Adres: Lorentzweg 12 3208 LJ Spijkenisse The Netherlands Telefoonnummer: 0620047809 E-mailadres: info@OnlyHousekeeping.nl

We streven ernaar om binnen een redelijke termijn te reageren op uw verzoeken en eventuele klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.